• 0
  Totaal resultaat
 • 1,29%
  Liquiditeit
 • 24%
  Solvabiliteit
 • 0
  Totaal resultaat
 • 1,29%
  Liquiditeit
 • 24%
  Solvabiliteit

2021samengevat

Sportaccommodaties
Vastgoedbeheer en VVE-beheer
Accres
Apeldoorn B.V.
Parkbeheer
Wijkcentra
Zwembaden
Sportservice
Kinderboerderijen
ZERO55
Accres Almelo B.V.

Positieve resultaten

 • Veel duurzaam onderhoud uitgevoerd
 • Aantal storingen wederom gedaald (2019: 1.300, 2020: 1.100, 2021: 1.000)
 • Vereiste conditie 3 voor gebouwen is gehandhaafd

Verbeterpunten

 • Minder planmatig onderhoud uitgevoerd vanwege minder arbeid en materiaal beschikbaar.

Wijkcentra 3

Wijkcentra text

Medewerkers

 • 174
  Aantal medewerkers
 • 23
  Medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt
 • 26
  Vrijwilligers

Positieve resultaten

 • €728K
  Resultaat (+74%)
 • +3%
  Omzet (€12.724K)
 • +5%
  Liquiditeit (1.27)

Verbeterpunten

 • 34%
  Solvabiliteit gedaald

Subsidies en regelingen

 • Rijksregelingen m.b.t. corona

Geopend

 • 365 dagen geopend

Positieve resultaten

 • Wederom hele jaar door meer lokale bezoekers vanwege lock-down
 • Renovatie bosvijver voltooid

Verbeterpunten

 • Minder inkomsten parkeren vanwege minder bezoekers Apenheul
 • Geen grote evenementen in het Stadspark door beperkingen

Sporthallen

 • +/-200
  Dagen geopend

Positieve resultaten

 • Nieuw kassa-, reserverings- en toegangssysteem geïmplementeerd
 • In de sportaccommodaties is ruimte gegeven aan doorgang van lessen voor kwetsbare leerlingen.
 • Sporthal Mheenpark is door de GGD gebruikt als vaccinatielocatie.

Verbeterpunten

 • Groot deel van het jaar geen verhuur mogelijk geweest vanwege lock-down.
 • Horeca alleen ingezet voor afhalen vanwege de lock-down.

Wijkcentra

 • +/-200
  Dagen geopend

Positieve resultaten

 • Toegankelijk gebleven voor vitale functies.
 • Nieuwe samenwerkingen aangegaan met maatschappelijke huurders, o.a. voor leslocaties dagbesteding.
 • Jeugd- en ontmoetingsplek Orca van start gegaan.

Verbeterpunten

 • Groot deel van het jaar geen verhuur mogelijk geweest vanwege lock-down.
 • Horeca alleen ingezet voor afhalen vanwege de lock-down.

Zwembaden

 • +/-200
  Dagen geopend (Malkander)
 • +/-145
  Dagen geopend (Boschbad)

Positieve resultaten

 • Buitenzwemmen nog steeds erg populair
  • Boschbad en buitenbad Malkander eerder geopend
  • 3.500 abonnementen Boschbad verkocht in voorverkoop
  • Bezoekers Boschbad gestegen naar ruim 54.000 (2020: 49.000)
 • +28,7%
  Meer bezoekers Midgetgolf bij Boschbad (2020: 3.447, 2021: 4.437).
 • 1.148
  Zwem-ABC diploma’s behaald bij zwemschool Malkander ondanks lock-down.

Verbeterpunten

 • Slecht voorjaarsweer zorgt voor uitdagingen gewenste watertemperatuur Boschbad.
 • Ruim 15.000 minder bezoekers bij Malkander dan in 2020.
 • Daling maandabonnementen Malkander als gevolg van lock-downs.
 • Krapte aan seizoensmedewerkers, daardoor krapte in bezetting.

Positieve resultaten

 • Herstructurering afdeling en transformatie in organisatie en werkwijze + lancering nieuwe naam, huisstijl en website.
 • Alternatief sportaanbod aangeboden: verplaatsing naar buiten of digitaal, zoals de digitale Koningsspelen.
 • Diverse lokale verbindingen gelegd, waaronder het project wereldmeiden i.s.m. COA.
 • Uitbreiding op het gebied van Uniek Sporten.
 • Door veranderende wetgeving (2 uur bewegingsonderwijs) zetten steeds meer scholen een vakdocent van ons in.

Verbeterpunten

 • Veel activiteiten gingen niet door vanwege de beperkingen, waaronder de schoolsporttoernooien die pas vanaf het najaar weer mochten.

Kinderboerderijen

 • +/- 213
  Dagen open (Kinderparadijs Malkenschoten, Kinderboerderij Laag Buurlo en De Maten)

Positieve resultaten

 • Creatief omgegaan met betrekken van bezoekers op afstand:
  • Online content bieden
  • Alternatieve activiteiten zoals een picknickspeurtocht buiten de kinderboerderij.
 • Door crowdfunding en sponsoring nieuwe speeltoestellen en een bijenstal bij kinderboerderij Laag Buurlo en De Maten.
 • Zonnepanelen geplaatst bij kinderboerderij Laag Buurlo en De Maten.
 • Gestart met gezonder aanbod in de horeca bij Kinderparadijs Malkenschoten
 • Ondanks de lock-downs toch goede financiële resultaten geboekt.
 • Alle drie de kinderboerderijen hebben het certificaat Zoönose vrij ontvangen.

Verbeterpunten

 • Werving seizoensmedewerkers loopt moeizaam, daardoor krapte in bezetting.
 • Geen grote evenementen en activiteitendagen kunnen organiseren.
 • Winkelomzet kinderboerderij De Maten lager dan begroot.

ZERO55

 • 52
  Medewerkers incl. oproepkrachten
 • 165
  Dagen open (ZERO55 Apeldoorn en ZERO55 Enschede)

Positieve resultaten

 • Zeer goede omzet in zomermaanden door tegenvallend weer.
 • Nieuwe menukaart geïntroduceerd waardoor horecaomzet is gestegen.
 • 12-40%
  Omzet verhoogd in succesvolle maanden t.o.v. 2020 (ZERO55 Enschede). ZERO55 Apeldoorn is sinds de opening nog nooit een volledig jaar open geweest. Vergelijken is daarom nog niet mogelijk.

Verbeterpunten

 • Werving medewerkers in Apeldoorn loopt moeizaam, daardoor krapte in bezetting.
 • In het najaar 8-12 reserveringen van bedrijfsfeesten per maand: geannuleerd door lock-down.
 • Negatief resultaat voor beide locaties door lock-down.

Medewerkers

 • 14
  Betaalde medewerkers
 • 15
  Vrijwilligers

Positieve resultaten

 • Toegankelijk gebleven voor vitale functies/activiteiten, waaronder basisonderwijs en paramedische activiteiten.
 • 5%
  SROI (Vagenoeg gerealiseerd ondanks verminderde inzet van medewerkers vanwege coronaregels)
 • 8,3
  Klanttevredenheid is goed

Verbeterpunten

 • Zelfs ondanks versoepelingen teruglopend aantal deelnemers en leden voor verenigingen en activiteiten.
 • Flinke derving van huur- en horeca-inkomsten door lock-down.